مشاور TripAdvisor اظهار تقلب محکومیت جعلی را در ایتالیا پذیرفته است

فرداد پرواز

22 شهریور 97


مشاور TripAdvisor از نتیجه یک حکم قانونی در ایتالیا استقبال کرد که یک مامور بررسی آنلاین آنلاین را به زندان محکوم کرد. در یکی از اولین پرونده های قانونی این نوع دادگاه، دادگاه جنایی لچه تصریح کرد که نوشتن گزارش های تقلبی با استفاده از هویت کاذب، رفتار جنایی تحت قوانین کیفری ایتالیا است. مالک PromoSalento، که بسته های بررسی جعلی را برای کسب و کار مهمان نوازی در ایتالیا فروخت، به 9 ماه حبس محکوم شد و دستور داد که هزینۀ و هزینۀ آن 8000 یورو پرداخت شود. تقلب نقد پرداخت - زمانی که شرکت ها یا افراد "فروش جعلی بررسی صاحبان کسب و کار - نقض قانون در بسیاری از حوزه های قضایی است، اما این یکی از اولین موارد اجرایی است که نتیجه محکومیت جنایی است. مشاور TripAdvisor با پیگیری شواهد از تحقیقات گسترده در مورد تقلب در خانه و حمایت از مشاور حقوقی ایتالیا، از پیگرد قضایی Promoalento به عنوان یک مدافع مدنی حمایت کرد.

براد یانگ، معاون رئيس جمهور، مشاور عالی دادگستری TripAdvisor گفت: "ما این را به عنوان یک قضیه برای اینترنت می بینیم. "نوشتن بررسی های تقلبی همواره تقلب بوده است، اما این اولین بار است که ما دیده ایم که فردی به عنوان یک نتیجه به زندان فرستاده شده است." وی افزود: "ما در پیشگیری از تقلب بسیار سرمایه گذاری می کنیم و در مقابله با آن موفق هستیم - از سال 2015، ما فعالیت بیش از 60 شرکت مختلف بازپرداخت پرداخت در سراسر جهان را متوقف کردیم. "با این وجود، ما تنها می توانیم به تنهایی انجام دهیم، به همین دلیل ما مشتاق همکاری با تنظیم کننده ها و مقامات انتظامی برای حمایت از پیگرد قانونی هستیم." نقض تقلب چیزی است که TripAdvisor به طور جدی به کار می گیرد، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ردیابی و یک تیم تحقیقاتی اختصاصی برای گرفتن شرکت های بازرسی پرداخت شده و جلوگیری از کارکرد آنها در سایت. پاسکال لمی، رئیس کمیته جهانی اخلاق گردشگری، UNWTO، گفت: "بررسی آنلاین نقش مهمی در تصمیم گیری های خرید و فروش گردشگری و مصرف کننده ایفا می کند، اما مهم است که همه با قوانین بازی کنند." "بررسی جعلی به وضوح بر خلاف دستورالعمل کمیته جهانی اخلاق گردشگری، که ما در سال گذشته منتشر کردیم برای هدایت استفاده مسئولانه از نظرات و ارزیابی سیستم عامل های دیجیتال، متضاد است. "این توصیه ها با همکاری TripAdvisor، Minube و Yelp توسعه داده شد و ما می دانیم که همکاری های صنعت نقش مهمی در حل تقلب بررسی دارد".