شهرداران به سازمان میراث فرهنگی مشاوره گردشگری بدهند

فرداد پرواز

3 مهر 1396


تهران - ایرنا - معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر درخواست کرد به سازمان میراث فرهنگی، مشاوره گردشگری دهند و شهرها را برای ایجاد بسترهای گردشگری وارد رقابت کنند.

خدایی گفت: برای موفقیت در توسعه گردشگری باید به دست اندرکاران این عرصه، معافیت های مالیاتی و یارانه دهیم و طرح شهر گردشگر را،در کشور به خوبی اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: برای توسعه گردشگری کشور، 40 برنامه تدوین کردیم که در ریل طرح شهر گردشگر تعریف می شود.

خدایی تصریح کرد: طرح شهر گردشگر می گوید به جای پاسخ دادن به جامعه شهروند ساکن، باید شهروندها و گردشگران غیر ساکن خارجی و داخلی را مدنظر قرار داده و نیازهای آنان را پاسخ دهیم.

خدایی گفت: بر اساس آمار، 6/16 درصد از جمعیت جهان گردشگر هستند بنابراین مدیران شهری برای ارزآوری از گردشگران کشورهای دیگر باید به بالا بردن استانداردهای گردشگری و افزایش بهره وری فرودگاهی و تجاری آن شهر اهمیت دهند.

وی تاکید کرد: اختلاف عمیقی بین بحث گردشگری شهری و شهر گردشگر وجود دارد و در شهر گردشگر تمام برنامه ریزی های مراکزی مانند بیمارستان، بازار، رسانه ها و تلویزیون همه با هدف جذب گردشگر انجام می شود.

معاون گردشگری کشور یادآور شد: 70 درصد رستوران های ترکیه، سنتی و فقط 30 درصد مدرن است در حالی که ما برای جذب گردشگر از داشته های اصیل و سنتی خود استفاده نمی کنیم.

خدایی تاکید کرد: مشکل اصلی گردشگری کشور،تامین زیرساخت ها نیست، بلکه قیمت تمام شده خدمات ما برای مسافران خارجی و تورها بالا است و از یک الگوی واحد نیز تبعیت نمی کند.سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۰، روز ۲۷ سپتامبر (برابر با 5 مهرماه) را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد.


http://www.irna.ir