مسیرهای آفریقا در سال 2018 به غنا می آیند

فرداد پرواز

23 فروردین ماه


مسیرهای آفریقایی پس از یک تعطیلات دو ساله به دلیل تقاضای جامعه توسعه مسیر بازگشت خواهند داشت. این رویداد که 12 مسیر روستای آفریقا است، بلندترین و قدیمی ترین انجمن هواپیمایی است که با همپیمان کردن خطوط هوایی، فرودگاه ها و مقامات گردشگری برای بحث و گفتگو در مورد خدمات هوایی به داخل، از طریق و در داخل آفریقا برای بیش از یک دهه، به همتای خود برگزیده است. این رویداد در سال جاری از 16 تا 18 ژوئیه در آکرا، غنا برگزار خواهد شد و توسط شرکت فرودگاه های غنا برگزار می شود.جان دیکیم آپفوا، مدیر عامل شرکت فرودگاههای غنا، گفت: "GACL خوشحال است که میزبان مسیر 12 مسیر آفریقا است."این یک فرصت منحصر به فرد برای ما برای نمایش غنا به جهان است.

"صنعت حمل و نقل هوایی غنا، به عنوان یکی از سریع ترین رشد و رقابتی ترین در منطقه است. "از سوی دیگر، GACL گام های لازم را برای گسترش زیرساخت ها جهت برآوردن تقاضای رو به رشد در نظر گرفته است و آماده ارائه خدمات و خدمات جهانی به نفع سهامداران ما است." مسیر بازگشت آفریقا به تقویم سالانه توسعه مسیر، تعدادی از نوآوری های جدید را به عنوان بخشی از این رویداد به شمار می رود، از جمله گواهی اعتباربخشی توسعه مسیر گواهی برای همه شرکت کنندگان از شرکت راه دور، ASM. ASM، که 25 سال پیش مفهوم توسعه مسیر را پیشگام کرد و رویدادهای مسیرهای تاسیس شده را برگزار کرد، نسخه اختصاصی دوره آموزش "مبانی توسعه مسیر" مشهور خود را به عنوان بخشی از برنامه مسیرهای آفریقا برگزار خواهد کرد.