مسجدی که در سونامی اندونزی تخریب نشد

فرداد پرواز

15 مهر 97


تصویری شگفت‌انگیز از مسجدی شناور بر ویرانه های سونامی و زلزله هفته گذشته در اندونزی که تخریب نشده و ازبین نرفته است .