مسافران و قوانین سنگاپور

فرداد پرواز

22 خرداد 98


در سفر به سنگاپور از نظر امنیت خیالتان راحت باشد، اما دلیل این امنیت از قوانین بسیار سخت این کشور می آید، به عنوان مثال در صورت عدم رعایت و ریختن آشغال بر روی زمین، مسافران حتما جریمه می شوند. سنگاپور دارای قانونی است که در آن فردی که اموال عمومی یا خصوصی را تخریب می کند، علاوه بر جریمه نقدی باید 3 تا 8 ضربه شلاق نیز بخورد و به زندان برود. همچنین نقاشی کردن، نوشتن بر اموال و همچنین دزدی و خط انداختن بر اموال دیگران جرم است. در این کشور حتی نصب پلاکارد، بنر و آگهی نیز ممنوع اعلام شده که در سفر به سنگاپور حتما به یاد داشته باشید. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است. این قانون از اینجا می آید که جمع آوری و تمیز کردن آدامس های استفاده شده، کار بسیار دشوار و پر هزینه ای است .