مسافران برای سرگرمی وقت می گذارند، اما آن را در خودشان نگه می دارند

فرداد پرواز

03 اسفند 1396


مسافران مکرر کسب و کار وقت خود را برای فعالیت های سرگرم کننده و شخصی در طول سفرهای کاری خود می گیرند.

تحقیقات جدید از اولین تحقیقات مسافرتی مرسدس بنز، نشان می دهد عادت سالم مدیریت تعادل کار و زندگی در جاده ها، اما بسیاری آن را به خودشان نگه می دارند. به طور کلی، 80 درصد از مسافران تجاری احساس می کنند که شایسته است از کار جدا شوند و وقت خود را در طول سفرهای کاری اختصاص دهند. با این حال 38 درصد فکر می کنند کارفرمایان خود را در مورد فعالیت های سرگرم کننده و شخصی در حین سفر بیان کنند "بیرون رفتن"؛ 40 درصد از صحبت کردن از همکاران و 31 درصد همسرانشان و دیگران را نمی دانند.


https://www.traveldailynews.com