مسافران انگلستان در حال رشد رونق گردشگری در تنریف هستند

02 اسفند 1396

آمار رسمی منتشر شده توسط شرکت گردشگری تنریف نشان می دهد که بزرگترین جزایر قناری در سال گذشته از 2064،743 بازدید کننده از انگلستان استقبال کردند. بیشترین تعداد آنها تاکنون ثبت شده است.

بازار انگلستان موقعیت غالب خود را به عنوان بزرگترین بازار منبع برای تانریف حفظ می کند، که 36 درصد از بازدیدکنندگان این جزیره را به خود اختصاص داده است.

آلبرتو برنابئو، وزیر گردشگری دولت تنریف، اظهار داشت: "با توجه به چالش های موجود درمورد اقتصاد بریتانیا، ما در سال گذشته عملکرد بازار انگلستان را بسیار خوشحال کردیم.

تونيفي انتخاب برتري براي همتايان بريتانيا است كه به دنبال يك محل تعطيلاتي هستند كه مانند زمستان، چشمانداز زيبايي و متنوع و شستشوي خوب را ميدهد.

http://www.breakingtravelnews.com