مسافران آمریکایی، بریتانیایی و چینی ترجیح می دهند فعالیت های سفر را اولویت بندی کنند

فرداد پرواز

21 آذر 1396


LAS VEGAS - داده های نسل جدید منتشر شده توسط Expedia Media Solutions، بازوی تبلیغاتی Expedia، Inc. نشان می دهد که در هنگام برنامه ریزی سفر مسافران آمریکایی، بریتانیایی و چینی ترجیح می دهند فعالیت های سفر را یک بار در طول زندگی و تجربیات فرهنگی بالاتر از همه چیز جبران کنند. ارائه شده توسط وندی اولسون کیلون، مدیر ارشد جهانی در نشست بینالمللی راهبرد Expedia Media در کنفرانس شریک Expedia، از یافته های یک نظرسنجی که توسط شرکای تحقیق Northstar Research انجام شده است، نشان می دهد روند گردشگری گسترده و عادات خرید مجزا، تأثیرات و انگیزه های آمریکایی، انگلیس و مسافران چینی در چهار نسل، از جمله Generation Z، Millennials، Generation X و Baby Boomers.


https://www.traveldailynews.com