مردم پسندیده جهان

فرداد پرواز

18 تیر 98


مردم هاوایی معتقد هستند که فردا خورشید دوباره طلوع میکند و گذر زمان همه چیز را بهبود خواهد بخشید، پس دلیلی وجود ندارد که برای یک موضوع زیاد ناراحت شد یا دیگران را قضاوت کرد. عبارت مشهوری در هاوایی وجود دارد که ترجمهی آن چنین میشود: "بی خیال، اصلا مهم نیست".

کمتر، بهتر است در بسیاری از ابعاد زندگی بومیان هاوایی قابل مشاهده میباشد به عبارت دیگر آنها سعی میکنند از نگرش منفی دور باشند و بیشتر به بُعد مثبت همه چیز دقت کنند. این موضوع در ساده زیستی و حتی نوع لباسهای آنها مشخص است. بومیان هاوایی معتقد هستند که این کار به شما کمک میکند که از لحاظ احساسی، روحی و جسمی آزاد باشید.

مردم هاوایی اعتقاد زیادی به برنامهریزی برای انجام امور روزانه ندارند. آنها فرمان زندگیشان را به دست احساسات میدهند و معتقد هستند اینگونه به سعادت خواهند رسید. آنها بدون هیچ برنامهای غذا میخورند، دوچرخه سواری می کنند یا در طبیعت پرسه میزنند. اگر اهل برنامه ریزی دقیق باشید، حتما اینگونه زندگی کردن، برایتان خیلی سخت خواهد بود.

جزایر هاوایی کوچک هستند، به همین خاطر اغلب هرکسی را یک یا دوبار در روز خواهید دید و به همین خاطر است که بومیان هاوایی وقتی همدیگر را می‌بینند همیشه لبخند می‌زنند و ارتباط چشمی برقرار می‌کنند. آنها معتقد هستند که مهربانی و دوستی با همسایه باعث شادی روح الهی می‌شود و اصلا مهم نیست کسی که عبور می‌کند را بشناسید یا خیر، این کار جزوی از فرهنگ زندگی در هاوایی به شمار می‌رود.