مدیریت گردشگری؛ گامی مهم برای توسعه پایدار

فرداد پرواز

25 مهر 1396


تهران- ایرنا- گردشگری به عنوان یک صنعت نقش مهمی در اقتصاد کشور و بهبود شرایط زندگی افراد جامعه دارد. از این رو برنامه ریزی برای مدیریت آن گامی مهم در توسعه پایدار محسوب می شود.

مطبوعات کشور، به طور روزانه مهمترین و برجسته ترین رخدادهای داخلی و خارجی را پوشش می دهند. این در حالی است که بخش زیادی از خبرها، یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و ... به انعکاس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی فزاینده دارد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح سه شنبه 25 مهر 1396 داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است.

توانمندسازی و آموزش، راهکاری برای جذب توریسم

صنعت گردشگری به عنوان یک خدمت مدرن به ارتباط میان تمدن ها مربوط می شود و همواره توجه مردمان مختلف را به خود جلب کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در این زمینه بوده که علاوه بر پذیرش گردشگران از کشورهای مختلف در زمینه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه توجه ویژه ای به آن می شود. از این رو برای استفاده از پتانسیل صنعت گردشگری باید با برنامه ریزی جهت توانمند سازی و آموزش متخصصان و منابع انسانی زمینه های رشد و شکوفایی این صنعت مولد را ایجاد کرد.


tnews.ir