مدیریت روابط عمومی در صنعت مهمانداری SA

فرداد پرواز

13 آذر 1396


طبق گفته سعدیه هندریکس، ارتباطات منطقه ای Rezidor Hotel Group و مدیر روابط عمومی برای آفریقا و از جمله مواردی است که در بخش هتل های Rezidor Hotel Group وجود دارد که در صنعت مهمان نوازی در آفریقای جنوبی افزایش می یابد و روابط عمومی (PR) را یکی از اولویت های اصلی آنها قرار می دهد.در حال حاضر کمتر از 30 سال سن دارد و PR برای Carlson Rezidor Hotel Group در سرتاسر آفریقا و اقیانوس هند مسئولیت بزرگی و موفقیت دارد.به عنوان مدیر روابط عمومی، نقش اصلی او مفهوم سازی یک استراتژی PR برای آفريقا و اقیانوس هند است که شامل هر دو ارتباط داخلی و خارجی و تاکتیک های مختلف روابط عمومی، هدف قرار دادن ذینفعان مختلف و اطمینان از اجرای آن بدون درز است.


https://www.fin24.com