مدیران جدید برای هیئت مدیره اجرایی گواتویک

فرداد پرواز

13 اسفند 1396


لاتین گاتویک اعلام کرده است لسلی هال به عنوان مدیر محیط زیست، بهداشت و ایمنی منصوب شده است، در حالیکه برونوون جونز به عنوان مدیر توسعه ترویج شده است.سالن در ابتدای سال 2018 هیئت مدیره اجرایی فرودگاه و با همکارانش در حال توسعه عملکرد و فرهنگ محیط زیست، بهداشت و ایمنی در فرودگاه گاتویک بود و اطمینان حاصل کرد که در سراسر عرصه حمل و نقل گسترده تر خواهد شد. در نقش قبلی او رئیس محیط زیست، بهداشت و ایمنی برای تجارت Merchant Power در سنریکا بود، از جمله: نیروگاه ها، مزارع بادی دریایی و پروژه های فن آوری انرژی جدید است.

سالن با ثروت از محیط زیست، سلامت و تجربه ایمنی از طیف گسترده ای از صنایع در انگلستان و بین المللی به ارمغان می آورد، قبلا نقش خود را با گروه برت، BP گاز، BP انرژی جایگزین و به عنوان یک بازرس HM با سلامت & ایمنی اجرایی است.جونز به عنوان مدیر توسعه، به هیئت مدیره هم می پیوندد و با Tim Norwood، امور شرکت ها، مدیران برنامه ریزی پایداری و برنامه ریزی، و ری Melee، مدیر ساخت و ساز، برای کمک به ارائه برنامه های بلند پروازانه فرودگاه برای رشد مداوم کار می کند.


http://www.breakingtravelnews.com