مدالین در گردشگری کلمبیا رهبری می کند

فرداد پرواز

23 آذر 1396


شهر مدالین در کلمبیا بزرگترین بازدید کننده خارجی را برای سال 2016 دریافت کرده است.تعداد بازدید کنندگان از انگلیس به میزان 14 درصد برای کل کشور و 38 درصد برای شهر مدالین از سال 2015 تا 2016 افزایش یافته است.

مشارکت در این رشد پدیداری، تحول فرهنگی است که در ده سال گذشته در شهر رخ داده است.مدالین در سال 2016، برنده جایزه پیشرو در نقاط مختلف آمریکای جنوبی در جوایز سفر جهانی در سال 2016 به عنوان مقصد اصلی تعطیلات شناخته شده است که فرهنگ، آب و هوای خوب، غذا و سرگرمی را ترکیب می کند.سال آینده و سال 2019 هتل های بین المللی را مشاهده خواهید کرد.


http://www.breakingtravelnews.com