مدارک سفارت اسپانیا

فرداد پرواز

* کلیه مدارک به ترجمه اسپانیایی نیازدارند و به تائیدیه دادگستری و امور خارجه نیاز ندارند.

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه¬ های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

2) 6 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک ،گردی صورت کاملا مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک(به زبان انگلیسی). ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست.)

*زمان صدور گواهی حساب بانکی حد اکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی آ4 باشد.

الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیربه زبان انگلیسی .

ب) سپرده ¬های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود.

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک،به همراه مهر شعبه و امضا بانک.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی .

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان .

د) بازنشسته ¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

.و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغیرات.

ی) معلمان ، اساتید و اعضا هیت علمی دانشگاه اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و

سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ز) دانش آموزان، دانشجویان ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت¬نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می¬باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می¬کنند، رضایت¬نامه محضری الزامی است.

8)اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم¬های خانه¬ دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می¬باشد

* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می¬ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت¬نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت ¬های بیشتر متعاقبا¬ً اعلام می¬گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه آ4 دارند.

لازم به ذکر است با مدارکی که ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه

و ارائه آن جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.