مدارک سفارت اتریش

فرداد پرواز

مدارک بانکی + سند مالکیت + مدارک شغلی + مدارک مورد نیاز متفاوت


مدارک که باید از بانک گرفته شود ؟

برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل به لاتین و پرینت 3 ماهه آخر خود به لاتین حد اقل مانده حساب هر نفر 40 ملیون تومان می باشد . برای حساب های بلند مدت کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه و پرینت حساب شش ماه آخر به لاتین به حد اقل مانده حساب هر نفر40 ملیون تومان می باشد.


سند مالکیت به چه صورت می باشد ؟

اصل سند مالکیت باید به نام شخصی که می خواهد اقدام کند باشد یا سر پرست خانواده که حتما باید با ترجمه و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری باشد .


مدارکی که باید به سفارت ارائه داده شود ؟

اصل گذر نامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضا صاحب گذر نامه که در صفحه اول بالای پاسپورت موجود دارد + اگر گذر نامه گذشته دارید حتما ارائه بدهید و 4 قطعه عکس 5/4 * 5/3 جدید رنگی تمام رخ + اصل شناسنامه با ترجمه و تاییدات + اصل سند ازدواج با ترجمه و تاییدات و اگر افراد زیر 18 سال باشند رضایت نامه محضری برای یکی از والدین الزامی می باشد با ترجمه و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری می باشد.


مدارک شغلی

برای دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری برای اعضا هیئت علمی دانشگاه ها : اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری فراموش نشود . برای دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری برای صاحبان شرکت های خصوصی ( مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره ) اصل روز نامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغیرات شرکت ، گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار و میزان حقوق همراه با مهر و امضا روی سر برگ شرکت با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را باید به یاد داشته باشید . برای کارمندان شرکت های خصوصی : گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت ، سابقه کار ، مشخصات فردی ، ( نام و نام خانوادگی کامل ، شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان به حقوق تاریخ شروع و اتمام مرخصی + لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (ارائه سابقه بیمه 1 ساله قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی الزامیست ) با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را حتما انجام دهید . برای کارمندان بخش دولتی : آخرین حکم کارگزینی + آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را به خاطر بسپارید . برای بازنشستگان : آخرین حکم بازنشستگی + آخرین فیش حقوقی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام دهید . برای کسبه : اصل جواز کسب + اصل کارت بازرگانی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود . برای پزشکان : اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود . برای مهندسین : اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال در شرکت ، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد ) با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود . برای ساختمان سازان : اصل گواهی ساختمان + اصل قرارداد های کاری + اصل پایان کار ساختمان با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود . برای وکلا : اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود . نکته : هزینه ترجمه به عهده خود مسافر می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی بابت ترجمه کردن مدارک را ندارد .


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.