مدارک سفارت آفریقای جنوبی

فرداد پرواز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند و بدون نیاز به تا ئیدیه دادگستری و امور خارجه

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه¬ های قبلی.

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 2 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید کاملا از روبرو ، بدون لبخند بدون عینک ،گردی صورت کاملا مشخص باشد حد اکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

*ارائه ترجمه شناسنامه به انگلیسی برای افراد زیر 18 سال در 2 نسخه اجباری می باشد یک نسخه جهت ارائه به سفارت و دیگری هنگام ورود به کشور آفریقا جنوبی ارائه می گردد.

3) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حد اکثر یک هفته قبل تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی آ4 باشد)

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.

4) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

نامه ای به انگلیسی روی سر برگ رسمی محل کار/موسسات آموزشی متقاضی که در آن نام و نام خانوادگی ، شماره گذرنامه ،تاریخ شروع به کار ،طول مدت استخدام/

تحصیل/سمت(عنوان شغلی) ،میزان حقوق ،تاریخ شزوع و اتمام مرخصی/ماموریت و شرح مقصد مسافرت ذکر شده باشد بدهی است که بازنشستگان می توانند حکم یا

فیش حقوقی ترجمه شده خویش را به عنوان معرفی نامه ارائه نمایند.

چنانچه متقاضی صاحب کار / کارفرما باشد ،نامه فوق الذکر می باید توسط شخص مسئول غیر از خود متقاضی امضاء شده باشد.

صاحبان مشاغل آزاد می باید کپی جواز کسب و اصل و ترجمه رسمی آن را ارائه دهند .

*(جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد).

5) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند ، رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی در دو نسخه اجباری می باشد.(یک نسخه جهت ارائه به سفارت و دیگری هنگام ورود به کشور آفریقای جنوبی ارائه می گردد.)

فرزندان زیر 18 سال می باید، شناسنامه ی خود را در 2 نسخه ترجمه نموده .( یک نسخه جهت ارائه به سفارت و دیگری هنگام ورود به کشور آفریقای جنوبی ارائه می گردد)ارائه مدرک معتبر شامل نام،آدرس ،شماره تلفن و فاکس هتل / محل اقامت و شخص مسئول اقامت در آفریقای جنوبی.

6)صاحبان مغازه :فقط جواز کسب فعالیت.

7) ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

*اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* کلیه مدارک نیاز به یک سری کپی در برگه آ4 دارند .

لازم به ذکر است با مدارکی که ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آن جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.