مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان

فرداد پرواز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند و بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه *

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

6قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید بدون لبخند بدون عینک ،گردی صورت کاملا مشخص باشد ،

حد اکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزای قبلی یکی نباشد )

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن به زبان انگلیسی .

4) اصل و ترجمه انگلیسی گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک(ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حد اکثر یک هفته قبل تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی آ4 باشد)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی.

ب) سپردههای بانکی به همراه گردش سه ماه سود.

. * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک ،همراه با مهر شعبه و امضا بانک

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی.

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال،سمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، سابقه ی بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی .

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان..

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ی)معلمان ، اساتید و اعضا هیت علمی دانشگاه اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و

سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

ز) دانش آموزان، دانشجویان ( اصل و تجمه نامة اشتغال به تحصیل).

*جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه.

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین، رضایت¬نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه ی انگلیسی دارد.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم ¬های خانه ¬دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می¬باشد

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می¬ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت¬نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت¬ های بیشتر متعاقبا¬ً اعلام می¬گردد.

لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ آ4 و در یک نسخه ازائه شود .

لازم به ذکر است با مدارکی که ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه

و ارائه آن جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.