مدارک سفارت های سنگاپور، تایلند

فرداد پرواز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند و بدون نیاز به تا ئیدیه دادگستری و امور خارجه

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه ¬های قبلی.

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 3 قطعه عکس 4*6 رنگی و3 قطعه عکس 4*3 رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کاملا از روبرو ، بدون لبخند، بدون عینک ،گردی صورت کاملا مشخص باشد ،حد اکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزای قبلی یکی نباشد)

3) اصل وترجمه شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی از کلیه صفحات آن و اصل ترجمه سند ازدواج

4)اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضا بانک فقط به زبان انگلیسی (ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حد اکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی آ4 باشد)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی.

ب) سپرده¬ های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود.

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک ،همراه با مهر شعبه و امضا بانک.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.

5) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب یاحکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال،سمت و میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی وسابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

د) بازنشسته ¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان..

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب /آخرین آگهی تغیرات.

ی)معلمان ، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و

سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

ز) دانش آموزان، دانشجویان ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل)

(جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد).

.6) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند ، رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

7)اصل وترجمه مدارک مالی و شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.

* کلیه مدارک نیاز به یک سری کپی در برگه آ4 دارند .

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه آ4 و در یک نسخه ارائه شود .

لازم به ذکر است با مدارکی که ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه

و ارائه آن جهت اخذ ویزا الزامی می باشد


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.