مدارک لازم جهت اخذ ویزا

فرداد پرواز

دارندگان گذرنامه ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای تركیه ندارند.

برای ورود به تركیه نیازی به اخذ ویزا نیست. هر شخصی با داشتن گذرنامه معتبر می تواند به مدت 3 ماه در تركیه اقامت كند.

مــدارك لازم بــرای ویزای دبی

اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار `

مــدارك لازم بــرای ویزای آلمان

اصل گذرنامه امضاء شده معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار.

فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه به همراه كپی از صفحات 2و 3و 4 در صورت موجود بودن، گذرنامه های قدیمی.

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

معرفی نامه خطاب به اتاق بازرگانی ایران و آلمان به زبان فارسی از یك سازمان دولتی و یا وابسته به دولت و یا انجمن صنفی حاوی اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی متقاضی، پست سازمانی وی در شركت، دلیل و زمان سفر

مدارك همراه مسافر برای ارائه به سفارت آلمان:

یك قطعه عكس 4×3 كاملاً جدید مربوط به 6 ماه گذشته، رنگی و زمینه سفید از رو به رو).

اصل و فتوكپی شناسنامه متقاضی.

اصل و فتوكپی شناسنامه و گذرنامه همسر متقاضی.

مدارك اشتغال به كار به نام مسافر اعم از::

ارائه مدارك شغلی از قبیل روزنامه رسمی، پروانه كسب، پروانه تولید، معرفی نامه از اتحادیه برای دارندگان مشاغل آزاد.

گواهی اشتغال به كار از سوی كارفرما كه در آن نوع حرفه، سمت و سابقه شغلی ذكر شده باشد به همراه فیش حقوقی و بازنشستگی و كپی آنها.به همراه مدرك مربوط به تامین اجتماعی لیست و دفترچه بیمه

وضعیت مالی و شغلی همسر حتی اگر همراه شما سفر نكند.

پرینت حساب بانكی به نام مسافر مربوط به 3 ماه گذشته با مهر و امضا بانك.

ارائه سند مالكیت كه به نام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد به همراه كپی از آن.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است..

مــدارك لازم بــرای ویزای ایتـالیـا

*** در روز مصاحبه به همراه داشتن اصل مدارك الزامی می باشد.

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور امضاء شده.

اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود.

فتوكپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، به علاوه یكسری فتوكپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل.

2قطعه عكس 3.5 ×4.5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو بدون عینك .

تر جمه انگلیسی شناسنامه از صفحات 1 و 2.

ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار ، روزنامه رسمی، پروانه كسب، پروانه مطب و كارت نظام پزشكی مسافر.

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شركت

كسانی كه فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است.

برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر الزامی است.

برای افراد محصل، ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

برای افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حكم بازنشستگی و كارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی است.

پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته با مهر و امضاء توسط بانك

ترجمه انگلیسی تمام صفحات سند مالكیت به نام مسافر

ترجمه انگلیسی رضایت نامه پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

مــدارك لازم بــرای ویزای فرانسه

اصل گذرنامه معتبر امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور

اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود.

فتوكپی از صفحات 2-9 گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، آمریكا، كانادا، استرالیا .

اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

قطعه عكس 3.5 ×4.5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو فاصله فوقانی سر تا چانه 32 میلیمتر باید باشد.

فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه.

گواهی اشتغال به كار، روزنامه رسمی، پروانه كسب به نام مسافرو لیست بیمه كاركنان.

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد، سابقه و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شركت

برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر الزامی است.

برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل ،كارت دانشجوئی، مدارك شغلی ومالی والدین یا همسر الزامی است.

برای افراد بازنشسته، حكم بازنشستگی، كارت بازنشستگی، دفترچه بیمه وآخرین فیش حقوقی الزامی است.

پرینت حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته شخصی و مربوط به شركت با مهر و امضاء توسط بانك

فتوكپی سند مالكیت به نام مسافر تمام صفحات

ترجمه رضایت نامه محضری اجازه پدر برای فرزندان زیر 18 سال متقاضی ویزا (همراه مادر) با تائید وزارت امور خارجه

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

مــدارک لازم بــراي ويزاي بــرزيــل

اصل گذرنامه معتبر امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور.

فتوکپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ويزاهاي آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و..

به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش

اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر

تکميل فرم مشخصات فردي به طور کامل

قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو

ترجمه انگليسي صفحات شناسنامه

ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب با ذکر نام و مهر و امضاء توسط دارالترجمه

براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به کار همسر الزامی است

براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامی است

براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامی است

پرينت انگليسي حساب جاري بانکي 6 ماه گذشته با مهر و امضاء توسط بانک

ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافر

براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت همسر الزامی است

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور،سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما

مدارک دیگری نیز درخواست نماید.

مــدارك لازم بــرای ویزای آفریقا

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور امضاء شده

گذرنامه حتما باید دو صفحه متقابل خالی داشته باشد

فتوكپی از صفحات گذرنامه جدید و كپی ویزاهای قبلی آفریقای جنوبی از گذرنامه های قدیمی

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو

عكس ها باید با خودكار مشكی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند شامل: نام و نام خانوادگی وتاریخ تولد به سال میلادی

ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه مسافرین

گواهی اشتغال به كار انگلیسی روی سربرگ شركت با مهر و امضاء یا ترجمه ی پروانه

كسب با ذكر مشخصات مسافر

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، شماره گذرنامه ، تاریخ شروع به كار ، طول مدت استخدام ، میزان حقوق و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد همراه با مهر و امضاء توسط شركت

پرینت بانكی انگلیسی مربوط به ماه جاری و دو ماه قبل

در صورتی كه فرزندی قصد مسافرت با یكی از والدین خود را دارد باید حتما" رضایتنامه ی كتبی از دیگر ولی با ﺗﺄیید دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه دهد.

. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید

مــدارک لازم بــراي ويزاي تایلند

اصل گذرنامه امضاء شده با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور

فتوکپي گذرنامه از صفحه مشخصات و ويزاهاي قبلي تايلند

به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش

تکميل فرم مشخصات فردي به طور کامل

2قطعه عکس 4×3 رنگي ، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو

فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه+کارت ملی

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید

مــدارك لازم بــرای ویزای هندوستان

اصل گذرنامه معتبر امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور).

هر مسافر باید گذرنامه ی جداگانه داشته باشد

فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

2قطعه عكس 4×6 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو

فتوكپی شناسنامه از صفحات 1 و2 و3

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

مــدارك لازم بــرای ویزای سنگاپور

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور امضاء شده

فتوكپی گذرنامه از صفحه مشخصات و ویزاهای قبلی تایلند

به علاوه یكسری فتوكپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

2قطعه عكس 4×6 رنگی ، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو

فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

مــدارك لازم بــرای ویزای یونان

اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور

اصل گذرنامه باطل شده و فتوكپی كلیه صفحات گذرنامه در صورت وجود

فتوكپی گذرنامه ازتمام صفحات

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

3قطعه عكس 4×6 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو

ترجمه رسمی شناسنامه مسافر با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به كار، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، اساسنامه شركت ، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی بازنشستگی با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه

در گواهی اشتغال به كار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد

ترجمه رسمی حساب بانكی 3 ماهه گذشته یا حسابهای پس انداز با تائید وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی اسناد ملكی با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

مــدارک لازم بــراي ويزاي اسپانیا

داشتن گذرنامه جداگانه برای تمام افراد الزامی است.

اصل گذرنامه امضاء شده معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور

اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود

فتوکپي ازتمام صفحات گذرنامه جدید و قبلی

اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر

فرم ويزاي افراد زير 16 سال بايد توسط والدين امضاء گردد.

تکميل فرم مشخصات فردي به طور کامل

قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو و پشت نویسی شده

ترجمه انگلیسی شناسنامه ها از صفحات 1 و 2در صورتیکه همسر متقاضی با ایشان مسافرت می نماید

ترجمه رسمی گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب به نام مسافر

در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد.

اصل و فتوکپی لیست پرداخت حق بیمه های اجتماعی که به تائید شعبه مربوطه رسیده باشد. همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شرکت

براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است.

براي افراد محصل، ترجمه رسمی گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.

تقاضاي ويزاي افراد محصل و فرهنگيان فقط در ايام نوروز و تابستان پذيرفته مي شود.

. براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است

اصل و ترجمه گواهی حساب یا حسابهای بانکی به نام متقاضی با قید تاریخ افتتاح حساب ، میزان موجودی همراه با صورت گردش حساب 6 ماه گذشته با مهر و امضاء توسط بانک

ترجمه رسمی تمام صفحات سند مالکيت به نام مسافر

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

مــدارک لازم بـراي ويزاي ازبکستان

اصل گذرنامه امضاء شده معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور

فتوکپي از صفحات مشخصات گذرنامه

تکميل فرم مشخصات فردي به طور کامل

قطعه عکس 4×6 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو

گواهی اشتغال به کار انگلیسی

. تائیدیه هتل جهت یک هفته الزامی میباشد

مــدارك لازم بــرای ویزای اتـریــش

اصل گذرنامه امضاء شده با 3 ماه اعتبار از تاریخ انقضای مدت روادید و داری حداقل 2 صفحه خالی

اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)، و كپی از روادید صادر شده از شنگن.

اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر

تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

2قطعه عكس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو جدید

عكسها بدون عینك، گوشها كاملا" مشخص، بدون آ رایش زیاد برای خانمها ، چتری و غیره

ترجمه آلمانی شناسنامه مسافر

ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به كارو برگه مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه گذشته ، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، پروانه مطب

، ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان گواهی بازنشستگی به همراه فیش حقوقی 3 ماه گذشته بازنشستگی ، كارت بازنشستگی

لیست بیمه تامین اجتماعی معتبر

در گواهی اشتغال به كار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد.

پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء توسط بانك

گواهی سپرده های دراز مدت نزد بانك

ترجمه آلمانی اسناد ملكی مسافر

ترجمه تمام مدارك باید جدید و حداكثر برای 20 روز گذشته باشد.


دارندگان گذرنامه ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای تركیه ندارند.


مقالات مرتبط