مجسمه های دریایی، باندی - سیدنی

فرداد پرواز

14 آبان 97


از 18 اکتبر تا 4 نوامبر، حومه شرقی سیدنی تبدیل به مقصد نهایی اینستاگرم می شود.

از Tamarama تا Bondi، خط ساحلی به یک پارک مجسمه سازی 1.2 مایلی که شامل بیش از 100 مجسمه توسط هنرمندان استرالیایی و بین المللی است تبدیل می شود.

مجسمه های دریایی بزرگترین نمایشگاه سالیانه مجسمه سازی در فضای باز است.