مایس توریست

فرداد پرواز

12 تیر 98


برگزاری هزاران هزار رویداد مختلف مانند: نمایشگاه، همایش، گردهمایی، سمینار، کنفرانس، میتینگ، کنگره، سمپوزیوم و امثال آن پیرامون موضوعات مختلف در سراسرجهان باعث پیدایش سبکی ویژه در صنعت گردشگری جهان، بعنوان MICE TOURISM گردیده است.کلمه (MICE) از حروف اول کلمات زیرتشکیل شده است

Exhibition Meetings Incentive Conferences

اهمیت این سبک از توریسم کنفرانس‌ها، نشست‌ها و نمایشگاه‌ها یا مایس توریسم به عنوان یکی از بخش‌های مهم و اصلی صنعت جهانگردی یاد می‌شود. ویژگی‌های این سبک گردشگری عبارتند از: دقت در برنامه‌ریزی، محدودیت زمانی، برنامه کاری مشخص قابل اجرا، قیمت‌گذاری رقابتی، پیش‌بینی مسائل امنیتی برای حضور شرکت کنندگان، پیش‌بینی برنامه های فوق برنامه های تفریحی، رفاهی و گردشی به همراه فراهم آوری فرصت خرید در اطراف محل برگزاری می باشد.