ماه طلایی در Soneva Fushi، مالدیو

فرداد پرواز

15 آبان 97


Soneva به استقبال "جشنواره رنگ" در ماه اکتبر می رود با استقبال از 6 سرآشپز ستاره دار، کارشناسان سلامت و ...

از 24 تا 30 اکتبر، رنگ تم طلایی است و تاکید بر تجربیات آشپزی است.

سرآشپزهای مهمان در جدیدترین سالن ناهار خوری آشپزی می کنند،

رستورانی با تنها هشت مهمان و چشم اندازی پانوراما از اقیانوس هند.