در ماه سپتامبر 732/700 گردشگر از مصر بازدید کردند

فرداد پرواز

20 آذر 1396


به گفته آژانس مرکزی برای جمع آوری اطلاعات و آمار عمومی (CAPMAS) ، تعداد گردشگران بازدید کننده از مصر در ماه سپتامبر به 732 / 700 رسیده است، CAPMAS اشاره کرد که تعداد گردشگران که از اکتبر 2016 تا اواخر ماه 2017 به مصر سفر کرده اند نشان دهنده افزایش تعداد گردشگران است.

CAPMAS اشاره کرد که تعداد گردشگران که از سپتامبر 2016 تا ماه میلادی 2017 به مصر سفر کرده اند تعداد گردشگران بازدید کننده از کشور را با 259،700 افزایش یافته است.تعداد گردشگران از سراسر جهان در نیمه اول سال جاری نیز نسبت به سال گذشته 52.4٪ افزایش یافته است. تعداد گردشگران در نیمه اول سال 2017 به 3.5607 میلیون نفر رسید، در حالی که در مدت مشابه سال 2016 به 2.3361 رسیده است


https://dailynewsegypt.com