ماموریت زامبیا در ترکیه برای ترویج جاذبه های گردشگری کشور

فرداد پرواز

21 آذر 1396


ماموریت زامبیا در ترکیه با انجمن گردشگری ترکیه (TURSAB) مشارکت کرده است تا نوار مشخصات زامبیا را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کند. بولیا نندو، مسئول امور زامبیا در ترکیه، گفت که این ماموریت رویدادهای ترویج گردشگری را در شهرهای اصلی استانبول، آنتالیا و ازمیر ترتیب داده است. آقای ناندو ،امیدوار است که از طریق این ابتکار، جاذبه های گردشگری بی نظیر زامبیا که شامل فدرال ویکتوریا، مراسم های حیات وحش و مراسم فرهنگی است، گردشگران بیشتری را از ترکیه جذب کند. وی اظهار داشت که ماموریت زامبیا در ترکیه مشتاق کمک به دستیابی به یک میلیون و یا بیشتر گردش گردشگران پیش بینی شده به زامبیا است که، او گفت که به توسعه اقتصادی و ایجاد شغل کمک خواهد کرد.


https://www.lusakatimes.com