ماریوت بین المللی برنامه آموزش مهمان نوازی در مصر را راه اندازی می کند

فرداد پرواز

25 تیر 97


ماریوت بین المللی تعهد خود را به مصر با راه اندازی Tahseen، یک برنامه آموزشی مهمان نوازی منحصر به فرد توسعه یافته در پاسخ به نیاز روزافزون برای استعداد در صنعت تقویت کرده است.این برنامه با مشارکت با دانشگاه هلوان و بنیاد توسعه حرفه ای ایجاد شده است، این برنامه برای ردیابی سریع نسل بعدی رهبران مهمان نوازی از مصر با فراهم آوردن آنها از تجربه دست اول و یک چتربازی برای پرورش حرفه ای در صنعت متمرکز شده است.این شرکت این برنامه را در مراسم امضای قرارداد با حضور خالد عطف عبدالغفار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی مصر، به نمایش گذاشت.آرن سورنسون، مدیر اجرایی، ماریوت بین المللی، که در سفر سه روزه به کشور حضور دارد، نیز حضور داشت."ماریوت بین المللی یک شرکت است که اعتقاد به قرار دادن مردم برای اولین بار، و ما متعهد به دادن همکاران ما آموزش و پرورش کلاس جهانی و فرصت رشد و بالقوه خود را، هر دو شخص و حرفه ای است.

چشم انداز ما توسعه رهبران آینده است که توانایی دانش، مهارت ها و فرصت هایی را برای موفقیت در صنعت مهمان نوازی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی دارد.Sorenson گفت: "ایجاد یک برنامه آموزشی مهمان نوازی پایدار و قوی مانند Tahseen، که پرورش و ایجاد استعداد ملی است، در حقیقت کلید موفقیت ما است." Tahseen، برای اولین بار توسط Marriott International در عربستان سعودی در سال 2017 راه اندازی شد و نتایج بسیار دلگرم کننده ای را برای راه اندازی منطقه گسترده تر منطقه ای به دست آورد. مصر یک بازار رشد استراتژیک برای این شرکت است و بنابراین اولویت آشکار است.این شرکت، همراه با دانشگاه هلوان و PDF، یک برنامه منحصر به فرد را ایجاد کرده است که از تعهدش برای افزایش آموزش گردشگری در کشور بیشتر است.