ماجرای دریافت عوارض ازگردشگران دماوند/کوهنوردان موافق ومخالف طرح

فرداد پرواز

28 مرداد 1396


شهرداری رینه طرح راهبند دماوند را با گرفتن عوارض اجرا کرده است برخی از کوهنوردان در موافقت طرح نظر می دهند و برخی در مخالف با آن اما هر دو گروه اعلام می کنند این طرح درست اجرا نمی شود.

مدتی است که شبکه های مجازی پر شده از صحبت هایی پیرامون دریافت عوارض از کسانی که قصد صعود به کوه دماوند را از مسیر گوسفند سرا دارند برخی از فعالان کوهنوردی و راهنمایان گردشگری موافق و برخی دیگر مخالف آن هستند برخی در مخالفت با آن کمپین نه به عوارض راه انداخته اند و خواستار جلوگیری از آن شده و برخی دیگر،این اقدام را مشروط به رعایت برخی از موارد صحیح می دانند.

در این باره، پرویز شجاعی پارسا از راهنمایان گردشگری و عضو فدراسیون کوهنوردان ایران گفت: به نظر می آید اقدام خوبی است اما نه به صورت کامل. اکنون اگر کسی بخواهد به کوههای کلیمانجارو صعود کند باید با خودش حتما آشپز، باربر و راهنما ببرد و با فدراسیون مربوطه هماهنگ باشد. حتی آنها وسایل کوهنوردان را چک می کنند و که چه چیزهایی با خودش به کوه می برد. بابت همه آن وسایل به خصوص پلاستیک از کوهنورد پول دریافت می کند و می گوید به عنوان مثال اگر پلاستیک را برگرداندی پولت را پس می دهیم.وی افزود: شهرداری رینه هم از افرادی که می خواهند به دماوند از سمت گوسفند سرا بروند، پول می گیرد این اقدام از دو وجه قابل بررسی است،یکی اینکه خوب است چون از همان گوسفند سرا که راه را بسته اعلام می کند اگر کسی می خواهد به دماوند برود باید ماشینش را پارک کند و بعد پیاده برود. این اقدام از آن جهت خوب است که دیگر هر کسی با خودروی شاسی بلند تا بالا نمی رود و آن محدوده از یک هرج و مرج نجات پیدا کرده است. ضمن اینکه اکنون تنها کوهنوردان در آن محدوده تردد می کنند. ما نمی گوییم که مثل کلیمانجارو باشد اما حداقل نظافت آن محدوده که باید بر عهده شهرداری در قبال دریافت عوارض باشد.

احمد صادقی نیز از کوهنوردانی است که در مخالفت با دریافت عوارض گفت: این عوارض هم خیلی گران است و هم مردم خدماتی نمی بینند. اگر شهرداری اقدام به اخذ عوارض در جایی می کند باید در قبال آن مسیری را هموار کرده باشد و یا خدماتی بدهد اما اکنون می بینیم که هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده در عین حال یک راهبند تنها برای افزایش بودجه ایجاد کرده اند.


http://www.mehrnews.com