لیست موارد ممنوعه در جام جهانی

فرداد پرواز

02 خرداد 97


بر طبق تصویر منتشر شده ورود حیوانات، نوشیدنی الکلی، دسته دوربین، اسکوتر، غذا، چاقو، قوطی اسپری، چتر و اسلحه ممنوع می باشد و نباید به داخل ورزشگاه برده شود . لیست موارد ممنوعه در جام جهانی مشخص شد.در فاصله 22 روز تا آغاز مسابقات جام جهانی 2018 روسیه لیست موارد ممنوعه این رقابت ها که نباید داخل ورزشگاه برده شود اعلام شد.