لوفت هانزا دارایی های هوابرلین را پس از تأیید اتحادیه اروپا به اشتراک می گذارد

فرداد پرواز

04 دی 1396


کمیسیون اروپا به تصویب گروه لوفت هانزا از کسب Luftfahrtgesellschaft والتر موافقت کرد.این تصویب، پس از آنکه گروه Lufthansa Group در ماه اکتبر برای به دست آوردن بخش هایی از گروه غیرقابل انکار Airberlin، به بررسی ارزیابی وسیع اقدام های اداره های رقابت در اتحادیه اروپا در ظرفیت کنترل ادغام آنها پرداخت،لوفت هانزا قبل از تصویب امروز، امتیازات زیادی دریافت کرده است.بدست آوردن LGW 33 فروند هواپیما به طور ناگهانی به ناوگان گروه Eurowings اضافه خواهد شد: 20 Bombardier Dash 8 Q400s و 13 هواپیما از خانواده ایرباس A320.تمام کارکنان LGW به قراردادهای کاری خود با Eurowings منتقل خواهند شد.با استخدام اضافی، تعداد پرسنل در عملیات پرواز LGW باید تا سال 2018 به 870 افزایش یابد.

Thorsten Dirks، عضو هیئت مدیره گروه لوفت هانزا و مدیر اجرایی Eurowings، گفت: "این تصویب قانونی از کسب LGW ما یک پیشرفت دلگرم کننده است.


http://www.breakingtravelnews.com