لغو ویزا هدفمند می شود

فرداد پرواز

16 آبان 1396


رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «پروژه لغو ویزای ایران هدفمند می شود و تمرکز ما روی کشورهایی خواهد بود که لغو ویزا با آنها به ورود بیشتر گردشگر منجر شود.

به گزارش «ایسنا»، علی اصغر مونسان، بیان کرد: «ما چندان درگیر داستان لغو روادید ایران نیستیم، چون خوشبختانه درحال حاضر برای اتباع ۱۸۰ کشور، ویزای فرودگاهی با اعتبار ۹۰ روز صادر می شود. اما معمولا لغو ویزا امتیازی است که به جریان گردشگریکمک می کند.» او تاکید کرد: «لغو ویزا باید هدفمند انجام شود، چون بعضی وقت ها این کار به نفع ما نیست و باعث خروج بیشتر گردشگر و مسافر از کشور می شود. به هر حال لغو ویزا سیاستی متقابل است. وی ادامه داد: باید نخست کشورهای هدف مان را تشخیص دهیم و به شکلی سیاست گذاری کنیم که این موضوع برای ما برد ـ برد باشد؛ نه اینکه لغو ویزا انجام دهیم و خروج بیشتر گردشگر از کشور را موجب شویم.

مونسان همچنین در مورد تجدیدنظر احتمالی درباره کشورهایی که قبلا با آنها لغو ویزا شده ایم و موجب افزایش خروج گردشگر بیشتر از کشور شده، اظهار کرد: ما با این کشورها کاری نداریم، چون تعدادشان خیلی محدود است. اما کشورهایی هدف هستند که لغو ویزا با آنها می تواند به ورود بیشتر گردشگر کمک کند. ما این موضوع را بررسی می کنیم و سپس با وزارت خارجه به بحث می گذاریم.معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر لغو ویزا هدفمند باشد، به رونق گردشگری کمک می کند.


tnews.ir