لغو ویزای ایران برای چینی ها

فرداد پرواز

9 تیر 98


به منظور جذب گردشگران خارجی هیات دولت با لغو روادید یک طرفه چینی ها موافقت کرده است. به این ترتیب چشم بادامی های چینی دیگر برای ورود به ایران نیاز به ویزا ندارند.

از حدود هفت ماه پیش سازمان میراث فرهنگی در پی لغو روادید با چینی ها بود. پیش از این گردشگران چین ویزای فرودگاهی گرفته و وارد ایران می شدند، اکنون این ویزا با هدف افزایش گردشگران ورودی برداشته شد، اما همچنان ایرانی ها برای رفتن به این کشور باید ویزا بگیرند. از مدت ها قبل برنامه ریزی برای بدست آوردن بازار چین از جمله هدف های سازمان میراث فرهنگی و شرکت های زیرمجموعه و فعالان گردشگری بود به همین دلیل کنسرسیومی در معاونت گردشگری برای این موضوع تشکیل شده که در آن بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و فعالان گردشگری هر کدام در زمینه های مربوط به خود تلاش می کنند تا بتوانند نظر این گردشگران را به ایران جلب کنند. این اقدام به ویژه بعد از بروز کردن بازارهای هدف گردشگری و توجه به بازارهای مهم انجام گرفت، پس از آن برنامه عملیاتی برای این بازارها تدوین شد. اکنون با مصوبه دولت مبنی بر لغو ویزای چینی ها هنگام ورود به ایران، تلاش برای به دست آوردن نظر گردشگران این کشور جدی تر خواهد شد.