لغو روادید گروهی برای گردشگران ایرانی و روسی

فرداد پرواز

4 شهریور 1396


معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری استان تهران از لغو روادید سفر برای گردشگرانی که به صورت گروهی و با تورهای مسافرتی به ایران و فدراسیون روسیه سفر می کند، خبرداد.

علی رفیعی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در چارچوب سیاست های کشورمان و باهدف تسهیل تردد اتباع 2 کشور و تبادلات گردشگری میان کشورمان و جمهوری فدراتیو روسیه موافقت نامه لغو روادید گروهی،در سال جاری به امضای مقامات 2 کشور رسید.

وی ادامه داد: با استناد به این موافقت نامه شهروندان ایرانی و روسی درقالب گروههای گردشگری 5 تا 50 نفری نیاز به اخذ روادید برای سفر نداشته و می توانند در چارچوب برنامه ریزی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز،از جاذبه های گردشگری 2 کشور بازدید کنند.

رفیعی تصریح کرد: در این راستا ساز و کار اجرایی خاصی نیز پیش بینی شده که به موجب آن لازم است که در گام نخست 2 طرف دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز و مورد تایید را از طریق مجاری رسمی به یکدیگر معرفی کنند.

معاون گردشگری استان تهران اظهار کرد: آن دسته از شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که قصد برگزاری تورهای گروهی به کشور روسیه را دارند نسبت به ارائه مدارک برگزاری تور،طبق ضوابط و مقررات تا 8 شهریور ماه به دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری استان تهران ارائه دهند.


http://www.irna.ir