لزوم همکاری نهادهای مختلف در صنعت گردشگری

فرداد پرواز

24 خرداد 1396


تنها وظیفه نهاد متولی گردشگری مشخص کردن تولیت هر نوع گردشگری از سوی نهادها یا وزارتخانه ها و توجیه آن ها و در نهایت نظارت است.

گردشگری صنعتی است که صنایع دیگر را زیر چتر خود دارد؛ به عنوان نمونه صنعت حمل و نقل، هتلداری، غذا و ... همگی زیر چتر گردشگری قرار می گیرند، بنابراین با فعال کردن صنعت گردشگری می توان صنایع مختلفی را در کشور توسعه داد.

تقسیم بندی انواع گردشگری بر اساس نوع جاذبه به انواع گردشگری فرهنگی، میراث، ورزشی، طبیعت، مذهبی، سلامت و ... نشان می دهد مجری این نوع گردشگری ها در واقع وزارتخانه های مختلف هستند.

در ایران به جز گردشگری میراث و تا اندازه ای گردشگری طبیعت، انواع دیگر گردشگری مغفول مانده و این امر به دلیل آن است که ما از ابتدا، نهاد متولی گردشگری را با نهاد متولی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادغام کرده ایم و متولیان انواع دیگر گردشگری را تعریف نکرده ایم. البته درست است که مهم ترین نوع گردشگری در ایران به واسطه تمدن و فرهنگ غنی آن همان گردشگری تاریخی است، اما نباید از انواع گردشگری های مختلف غافل ماند و اگر بخواهیم تمام حوزه های گردشگری را فعال کنیم باید وزارتخانه های مختلف را به منظور انجام اقدامات اجرایی در صنعت گردشگری توجیه کرده و با نهاد متولی گردشگری هماهنگ کنیم.

به طور مثال وزارت ورزش و جوانان باید تمامی موارد مربوط به گردشگری ورزشی را بداند و اجرا کند، وظایف مرتبط با گردشگری طبیعت را به سازمان محیط زیست، گردشگری شهری را به شهرداری ها، گردشگری روستایی را به دهیاری ها، گردشگری میراث را به نهاد متولی میراث فرهنگی و گردشگری مذهبی را به نهادهای متولی مراسم های مذهبی و ... واگذار کنیم. در این صورت تنها وظیفه سازمان متولی گردشگری توجیه و هماهنگی بین دیگر وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی انواع گردشگری و در نهایت نظارت است و می توان بخش آموزش را به سازمان فنی و حرفه ای سپرد تا بتوان از مزیت های بین المللی، آن نیز بهره مند شد.

هر وزارتخانه یا نهادی می تواند دارای یک دایره گردشگری، باشد و در نمایشگاه های گردشگری شرکت کند و گردشگر حوزه خود را جذب کرده و به آنها خدمات رسانی کند. تنها وظیفه نهاد متولی گردشگری مشخص کردن تولیت هر نوع گردشگری از سوی نهادها یا وزارتخانه ها ،و توجیه آن ها و در نهایت نظارت است.


http://www.donyayesafar.com