تور سریلانکا | کلمبو + بنتوتا

Oman Air

تور سریلانکا | کلمبو + بنتوتا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZO COLOMBO
2safar
B.B
THE PALMS
2safar
B.B

11900000 تومان

15900000 تومان

11900000 تومان

9700000 تومان

7900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM
OZO COLOMBO
2safar
B.B
CITRUS WASKADUWA
2safar
B.B

11900000 تومان

16500000 تومان

11900000 تومان

9800000 تومان

7900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

12800000 تومان

16900000 تومان

12800000 تومان

10500000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM
CINNAMON LAKESIDE
2safar
B.B
RIU AHWANGALLA
2safar
ALL

14900000 تومان

19500000 تومان

14900000 تومان

10500000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران