فرداد پرواز

تور مالدیو(7 روز)

Etihad Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
7900000 تومان 10500000 تومان 5890000 تومان 3990000 تومان

STANDARD ROOM

6600000 تومان 8900000 تومان 5500000 تومان 3990000 تومان

GARDEN VILLA

5800000 تومان 7900000 تومان 4990000 تومان 3990000 تومان

STANDARD

7990000 تومان 11500000 تومان 5590000 تومان 3990000 تومان

GARDEN ROOM

7490000 تومان 8990000 تومان 6590000 تومان 3990000 تومان

GARDEN ROOM

5790000 تومان 8990000 تومان 4990000 تومان 3990000 تومان

SUPERIOR BEACH

6990000 تومان 9990000 تومان 5190000 تومان 3990000 تومان

BEACH VILLA

7290000 تومان 9900000 تومان 5990000 تومان 3990000 تومان

BEACH VILLA

5700000 تومان 8900000 تومان 4500000 تومان 3990000 تومان

WATER BUNGALOW

6650000 تومان 9160000 تومان 4500000 تومان 3990000 تومان

STANDARD BEACH

6800000 تومان 9170000 تومان 4500000 تومان 3990000 تومان

SUPERIOR BEACH

10500000 تومان 13900000 تومان 4500000 تومان 3990000 تومان

SUN VILLA BEACH

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
STANDARD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5500000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
GARDEN VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
STANDARD
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5590000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
GARDEN ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
GARDEN ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5190000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5990000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
WATER BUNGALOW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9160000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
STANDARD BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9170000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
10500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
SUN VILLA BEACH
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور مالدیو(7 روز),
  روزهای رفت:شنبه,
  مدت اقامت:6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار:20 آبان ,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :79000000ریال,
  کشور مقصد:مالدیو,
  شهر مقصد:ماله (مالدیو),
  خط هوایی:Etihad Airways,
  برنامه سفر
  گشت های آپشنال مالدیو :
  ﻣﺮداب ﻫﺎي ﺻﺎف و زﻻل و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻓﯿﺮوزه اي رﻧﮓ، ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ورزﺷﻬﺎي آﺑﯽ، ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ و ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﯽ و ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﻠﯽ .

  ﻏﻮاﺻﯽ و ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن، ﺣﺒﺎب ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن، ﺷﻨﺎ و ﮐﻠﮏ ﺳﻮاري ﺑﺮ روي ﮐﻠﮏ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ، اﺳﮑﯽ روي آب و ﺗﻤﺎﺷﺎي دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ .

  ,

 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 70%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4.پرواز و هتل چارتر بوده و غیرقابل استرداد و کنسلی و تغییرتاریخ میباشد.
  5.حضور مسافر 3ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامیست .
  6. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت آن درصورت عدم تسویه کامل به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد.
  7. ﻧﺮخ ﭘﺮوازﻫﺎ درﭘﮑﯿﺞ ﻃﺒﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﭘﺮوازى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ ار رزرو ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رزرواﺳﯿﻮن آﻧﻼﯾﻦ Fardadparvaz.com ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮخ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .
  8.در صورت آپگرید کردن نوع اتاق و خدمات هتل با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
  خدمات تور شامل : پرواز مستقیم با هواپیمای الاتحاد ایرویز-7 شب اقامت در هتلهای 4 و 5 ستاره - راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی- ترانسفر