تــور شـانگـهای - هانگـزو - پکــن ( نـوروز 98 )

Mahan Air

تــور شـانگـهای - هانگـزو - پکــن ( نـوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

17300000 تومان

21700000 تومان

17300000 تومان

15300000 تومان

11000000 تومان

پکن-هانگزو-شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
پکن-هانگزو-شانگهای
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران