قهر موزه های کشور با گردشگران معلول

فرداد پرواز

04 خرداد 1396


سازمانی که می خواهد 20 میلیون گردشگر به ایران وارد کند، چقدر در سیاست گذاری ها و زیرساخت ها به حقوق معلولان توجه نشان داده است؟

10 تا 15 درصد افراد هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند. این یک آمار جهانی است. با این حساب نزدیک به 12 میلیون نفر از جامعه ایرانی دچار معلولیت و کم توانی است. هرچند که سازمان بهزیستی کشور شمار این افراد را یک میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرده، اما اکنون نقد بر سر تناقض آماری افراد کم توان و معلول در کشور نیست، بلکه موضوع، تحمیل یک فقر فرهنگی به این گروه جمعیتی بزرگ است.

دوم خردادماه در تقویم هفته میراث فرهنگی، روز «موزه و معلولیت» نام گرفته، دو سالی می شود که در این روز کل مسؤولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردهم می آیند و درباره لزوم توجه به قشر کم توان، کهنسال و معلول سخن می گویند و گاهی هم درباره اصلاح ساختار موزه های کشور برای دسترسی آسان نظر و ایده هایی می دهند، اما سال به سال دریغ از پارسال.

محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پارسال، همین موقع بود که در مراسم گرامیداشت روز موزه و معلولیت، درباره رفع مشکلات موزه ها برای این قشر از افراد جامعه، تاکیدهایی کرد و گفت که «ما برای رفع معضلات معلولان باید به دل مسؤولان نفوذ کنیم تا اگر عقل به حل مشکل کمکی نکرد، دل و احساس بتواند عامل حرکتی برای رفع مشکل باشد.» اما ظواهر اماکن تاریخی و گردشگری گویای آن است، که در نفوذ به دل و عقل تا به حال ناموفق بوده ایم.


http://user.fardadtour.com