قلعه Macadamia روز به شب تبدیل می شود ، با جاذبه های جدید

فرداد پرواز

7 دی 1396


جاذبه توریستی جاذبه های محبوب Macadamia Castle ، جاذبه های جدیدی را به نمایش گذاشت که به بازدیدکنندگان امکان می دهد بینش هایی را که حیوانات مادری ما در شب می آیند، به ما نشان دهند.

در یک تئاتر 18 اتاق ویژه ساخته شده، بازدیدکنندگان میتوانند ساکنان قلعه Tawny Frogmouth، Short Eared Possum، Rufus Bettong، Woma Python و Sugar Glider را در 15 سالگی دیدار کنند.

این نمایشها هر روز در ساعت 2 بعدازظهر برگزار می شود.

تونی گیلینگ، مالک قلعه Macadamia گفت که نمایش جدید همه چیز در مورد حفاظت و آموزش و پرورش است.


https://www.echo.net.au