قطر در موقعیت اول به منظور جلب گردشگران چینی

فرداد پرواز

12 دی 1396


آنا کلپپر با شرکت کنندگان در یک جلسه آموزشی چینی اخیر،در دوحه صحبت می کند.یک مقام ارشد چینی گفته است که قطر "به شدت موقعیتی" برای جذب گردشگران چینی به دلیل ارائه خدمات لوکس و سطح بالای خدمات خود دارد.چین بزرگترین و سریع ترین بازار گردشگری خارج از کشور است. فرصت های بی حد و مرز بی حد و حصری دارد و قطر در موقعیت اولی برای جذب گردشگر قرار دارد که جلب گردشگران چینی برای سفر به دوحه را سهولت میبخشد. آنا کلپپر مشاور بازاریابی چینی گفت: جهان گردشگری بسیار رقابتی است. با این حال، سهولت سفر بدون ویزا، جزو تغییرات مهم این رقابت است. شهروندان 80 کشور، از جمله چین، هند و روسیه، اکنون می توانند به قطر بدون ویزا وارد وارد شوند و این موقعیت کشور را به عنوان منطقه ای باز تر تبدیل کند.


http://www.gulf-times.com