قطار ژاپن برای گردشگران حمام پا ارائه می دهد

فرداد پرواز

7 آبان 97


شما ممکن است با سالن های ناخن ماساژ در فرودگاه ها آشنا باشید، اما یک قطار با حمام پا، احتمالا شما را متعجب خواهد کرد.

شرکت راه آهن Kinetsu ژاپن، یک قطار با حمام پا را برای مدت زمانی محدود ارائه کرده است.

مسافران در قطار Tsudoi می توانند حمام پا را بین ایستگاه Kinetsu-Nagoya Station و Yunoyama-Onsen تجربه کنند.