قبرستان عجیب و عمودی در کشور برزیل

فرداد پرواز

19 شهریور 97


قبرستان عمودی در کشور برزیل که بلندترین قبرستان عمودی جهان می باشد. با وجود حدود 1000 میلیارد فرد مرده ای که درحال حاضر دفن شده اند یا به گونه ای دیگر روی کره زمین نگهداری می شوند جای تعجب ندارد که فضایی برای آرامگاه آنها پیدا نکنیم.

معمارهای جهان به جای قبرستان های پراکنده بر روی زمینی چشم به آسمان دوخته اند. امروز گورستان های بلند مرتبه روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند و بلندترین آنهاMemorial Necrópole Ecumênica در سانتوس برزیل است. زمانی که این قبرستان در سال 1983 ساخته شد،

ساختمان بسیار کوچکی بود اما در خواست برای چنین گورستان های سر به فلک کشیده ای که چشم انداز خوبی هم داشته باشند آنقدر زیاد بود که گسترش آن تا به امروز که نام بلندترین قبرستان عمودی جهان را از آن خود کرده است ادامه یافت. در حال حاضر این قبرستان 108 متر ارتفاع دارد و دارای 25000 آرامگاه است.

اجاره سه ساله تدفین در این ساختمان غول آسا 10 هزار تا 35000 رئال برزیل (بین 5900 و 21000 دلار) است که بسته به اینکه در کدام قسمت این گورستان باشد متفاوت است و تمدید دوره اجاره هم بعد از چندسال گران تر می شود. البته برای کسانی که توانایی مالی بیشتری دارند گزینه های گرانتری هم وجود دارد مثل آرامگاه های خانوادگی با اتاق های مخصوص یادبود که 174000 رئال (54000 دلار) است.