فن آوری برتر برای فرودگاه ها در سال 2018

فرداد پرواز

14 دی 1396


فرودگاههای سراسر جهان به طور فعال در آزمایشات فناوری پیشرفته در سال 2017 مشغول به فعالیت بودند و ما انتظار داریم که بسیاری از این پروژه ها در سال 2018 گسترش پیدا کنند. اولویت اصلی فناوری فرودگاه، باعث می شود که تجربه ترمینال کمتر برای مسافران و رضایت بخش تر باشد. این نه تنها کمک به از بین بردن زمان هدر رفته در صف، بلکه همچنین می تواند به فرودگاه ها کمک کند و امتیازدهندگان خود درآمد بیشتری کسب کنند، زیرا مسافران آرام می توانند قبل از پرواز به خرید و غذا بپردازند.فرودگاه ها باید بر روی اضافه کردن راه های خودکفائی بیشتری مانند امکانات رانندگی و گیت اتوماتیک تمرکز کنند تا این اولویت خودسوزی را مورد توجه قرار دهند و همچنین به نیازهای ظرفیت توجه داشته باشند. به گفته یاتا، حداکثر زمانی که مسافران برای پذیرفتن انتظار استفاده از امکانات بسته شدن کیسه قابل قبول هستند سه دقیقه است. حداکثر زمان مسافرت برای ایستادن در صف در مهاجرت قابل قبول است 10 دقیقه است.به روز رسانی های رسانه های اجتماعی در ماه دسامبر 2017، برای فرودگاه هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، مهم است. در طول دسامبر 2017، قطع برق شدید است. باید در طول زمان از ارزش گذاری استفاده کرد، اما می تواند پرداخت کند. اگر یک شرکت کوچک مانند MoonPie بتواند این کار را با کارکنان محدود انجام دهد، فرودگاهها نیز می توانند این کار را انجام دهند.


https://www.tnooz.com