فضا برای زیرساخت های گردشگری پارسه و پاسارگاد فراهم شده است

فرداد پرواز

06خرداد1396


مدیرکل پایگاه های میراث جهانی ایران گفت: فضا برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در پارسه و پاسارگاد فراهم شده است.

معاونت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهاد عزیزی پس از افتتاح پروژه ساماندهی و تجهیز کتابخانه تخصصی تخت جمشید، از اقدامات صورت گرفته برای ایجاد زیرساخت های گردشگری مناسبتر در پارسه و پاسارگاد گفت.

وی افزود: تمام برنامه ها برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در سایت های جهانی پارسه و پاسارگاد آماده شده و امیدواریم این اقدامات موجب امکانات گردشگری بهتر و موثرتری شود.

عزیزی گفت: در شرایط کنونی که موضوع گردشگری و سفر تبدیل به یکی از اولویت مهم زندگی مردم و دولت شده، لازم است که اقدامات در جهت رونق توسعه گردشگری سرعت بگیرد.

وی افزود: اکنون اولویت سازمان میراث فرهنگی در پایگاه های جهانی رفع کمبودها و نواقص در زیرساخت های گردشگری و حوزه اشتغال است، به طوری که اکنون با همراهی بخش خصوصی، انجمن های مردم نهاد عزم جدی ایجاد شده است.

عزیزی تصریح کرد: کشورهایی در دنیا در عرصه گردشگری موفق شده اند که علاوه بر سازمان های مربوط به بحث میراث فرهنگی، «ان جی او» ها، جوامع بومی و بخش خصوصی در حفظ و نگهداری، معرفی و ایجاد زیرساخت های گردشگری نقش آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: قرار است در تخت جمشید و پاسارگاد در خصوص مباحث عمرانی و زیرساخت های که مورد نیاز گردشگران است اتفاقات جدیدی رخ دهد و اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات اجرایی امیدواریم شرایط بهتری نسبت به سالهای قبل در پارسه و پاسارگاد رخ دهد.

مدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی، نقش نوروزگاه ها در پایگاه های ملی و به ویژه جهانی را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: امسال با برگزاری نوروزگاه ها در پایگاه های ملی و به خصوص جهانی، فضای فرهنگی و جذابی برای گردشگران ایجاد شد و نوروزی متفاوت و ماندگار در ذهن مردم نقش بست.


http://www.irna.ir