فروش ویزای رایگان عراق!

فرداد پرواز

29 خرداد 98


موسوی، فرماندار قرارگاه اربعین در استان خوزستان از فروش ویزای عراق برای اربعین در این استان خبر داد و گفت: دلال ها ویزایی را که رایگان است به قیمت 20 تا 150 هزار تومان می فروشند. همین حالا نیروهای ستادی ما برای گرفتن ویزای رایگان عراق هر کدام 70 هزار تومان هزینه کرده اند. قطعا این موضوع به استان خوزستان برنمی گردد، دستگاه های مسئول باید آن را ریشه یابی کنند. او همچین درباره مصرف آب آشامیدنی از منبع ها و کلمن ها تذکر داد و مسمومیت و آلودگی این آب را با توجه به اقلیم و شرایط جوی بالا دانست. موسوی در ادامه به مشارکت اندک استان ها در اربعین انتقاد کرد.