فرودگاه واکلاو هاول فرودگاه پراگ برای تبدیل شدن به یک فرودگاه غیر سیگاری

05 اردیبهشت 1397

پراگ - در 1 ماه مه سال 2018 فرودگاه واکلاو هاول فرودگاه پراگ تبدیل به یک فرودگاه غیر سیگاری خواهد شد. از این تاریخ ممنوع الخروج در هر منطقه داخلی ممنوع است و تمام فضاهای سیگار در منطقه حمل و نقل بسته خواهد شد. با این تصمیم، فرودگاه پراگ به دنبال روند مدرن است و به بازخورد مسافران پاسخ می دهد. سیگاری ها در میان مسافران هنوز هم می توانند از مناطق تعیین شده در مقابل ساختمان های ترمینال استفاده کنند.

فرودگاه پراگ به عنوان مثال از بسیاری از کشورها و یا فرودگاه های تک است که قبلا ممنوعیت سیگار کشیدن را در داخل فرودگاه معرفی کرده است. این امر به عنوان مثال برای همه فرودگاههای انگلستان و اسپانیا، بیش از 600 فرودگاه در ایالات متحده آمریکا و برخی از فرودگاهها در روسیه کاربرد دارد. با پیوستن به این گروه واتسلاو هاول فرودگاه پراگ یکی از رهبران این دیدگاه در اروپای مرکزی خواهد شد.ما انتظار داریم تعداد فرودگاه های غیر سیگاری افزایش یابد، بنابراین ما می خواهیم این روند مدرن را دنبال کنیم. وکلاول رهر، رئیس هیئت مدیره فرودگاه پراگ، گفت: "ما متقاعد شده ایم که این تصمیم منجر به بهبود کیفیت و راحتی محیط فرودگاه و تجربه مشتری بهتر برای مسافران ما خواهد شد و افزود: فرودگاه با اندازه ما با حداقل تعداد مسافرین می توانند از مناطق سیگار کشیدن خارج از پایانه ها استفاده کنند. سیگاری ها مجاز به استفاده از 14 منطقه تعیین شده برای سیگار کشیدن در مقابل ساختمان های ترمینال هستند.

https://www.traveldailynews.com