فرودگاه های دبی با استفاده از یاتا به سیستم هوشمند امنیتی پیوسته اند

فرداد پرواز

25 اردیبهشت 97


در یک حرکت که تجربه مشتری و بهره وری عملیاتی در نقاط امنیتی را در بین المللی دبی و دبی جهانی دبی افزایش می دهد، اپراتور فرودگاه دبی، تفاهم نامه ای را با انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی و فرودگاه بین المللی امضا کرده است تا بخشی از ابتکار مشترک خود در Smart امنیت.فرودگاه های دبی با همکاری اداره کل دبی پلیس دبی برای پیاده سازی این توافقنامه کار خواهند کرد.ابتکار عمل Smart Security با هدف استفاده بهتر از فناوری، نوآوری در فرآیند و استفاده از مفاهیم امنیتی مبتنی بر ریسک، به منظور بهبود کارایی، بهره وری عملیاتی و تجربه مسافران در ایستگاه های بازرسی امنیتی فرودگاه، به ویژه و قابل اندازه گیری است."ما فرودگاه پرجمعیت ترین فرودگاه جهان را مدیریت می کنیم که سالانه بیش از 90 میلیون مسافر از طریق امکانات ما عبور می کند."برای دستیابی به دیدگاه ما در مورد بهترین بودن در تجربه مشتری و همچنین فراهم کردن ظرفیت برای انطباق با رشد و پیشرفت فعلی و آینده، ضروری است که ما به تکنولوژی ها و فرآیندهای جدید نگاه کنیم تا به طور قابل توجهی کاهش زمان انتظار و جلوگیری از صف در هر کجا ممکن شود.بوتی قوروش، معاون رئیس جمهور امنیت در فرودگاه های دبی، گفت: "مشارکت ما در ابتکار عمل امنیت هوشمند یاتا و ACI گامی بزرگ در این مسیر است."امضای این قرارداد، راه را برای فرودگاه های دوبی، همراه با خطوط هوایی، مقامات کنترل، تنظیم کننده ها و ارائه دهندگان راه حل، برای بهره گیری از دانش و درسهایی که از طریق آزمایشات و فعالیت های پژوهشی در سایر فرودگاه های شرکت کننده به دست می آید، هموار می کند.

"ما از فرودگاه های دبی و دپارتمان امنیت عمومی فرودگاه دبی برای تعهد خود برای معرفی مفهوم امنیت هوشمند - یک مدل جهانی جدید برای امنیت فرودگاه - در فرودگاه های دبی، تبریک می گوییم."راه اندازی راهکارهای ابتکاری هوشمند امنیتی مانند تجهیزات پیشرفته غربالگری، اتوماسیون خط و پردازش تصویر متمرکز، نه تنها تجربه مسافرتی را بهبود می بخشد و کارآیی فرآیند امنیتی را افزایش می دهد، بلکه همچنین اطمینان از اینکه فرودگاه های دبی دارای یک راه حل امنیتی هستند که قابل تنظیم می باشند .