فرودگاه آنتالیا برای اولین بار به 30 میلیون مسافر می رسد

فرداد پرواز

20 آبان 97


فرودگاه آنتالیا در سال 2018 به رشد پویا رسیده است.

با توجه به آخرین آمار ترافیک ACI اروپا، برای دوره ژانویه تا ژوئیه 2018، فرودگاه آنتالیا بزرگترین میزان ترافیک را بین فرودگاه هایی که 25 میلیون و یا بیشتر مسافر در سال دارند را تأمین می کند.