فراخوان پاک سازی محوطه میراث جهانی تخت جمشید

فرداد پرواز

17 اسفند 1395


فراخوان پاک سازی محوطه پایگاه میراث جهانی تخت جمشید منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی، پایگاه جهانی تخت جمشید، روز جمعه 20 اسفند، در آستانه سال نو و هم زمان با روز پاک سازی محوطه پایگاه های میراث جهانی و میراث فرهنگی، در اقدامی نمادین و با حضور جامعه محلی، سمن ها و بخش خصوصی، محوطه میراث جهانی تخت جمشید پاک سازی می شود.

این پایگاه میراث جهانی در فراخوانی از دوستداران طبیعت، سمن ها و همشهریان دعوت کرده تا با حضور مؤثر خود، در تعاملات مربوط به حفاظت و نگه داری آگاهانه از آثار ارزشمند ،جهانی و ملی مشارکت داشته باشند.

براساس این فراخوان، مراسم پاک سازی محوطه پایگاه جهانی تخت جمشید ،روز جمعه 20 اسفند ساعت 8 صبح در پردیس تخت جمشید برگزار خواهد شد.


http://www.donyayesafar.com