غیر قانونی بودن مستی مسافران در فرودگاه بریتانیا قبل از 10 صبح

فرداد پرواز

21 آبان 97


پس از شکایات متعدد در مورد مستی مسافران خطوط هواپیمایی Ryanair و easyJet، دولت انگلیس در هفته گذشته اعلام کرد که قوانین صدور مجوز فرودگاه را بررسی می کند، دفتر خانه بریتانیا به دنبال ممنوعیت کامل نوشیدن در فرودگاه ها نیست. بلکه فقط بررسی احتمال به تاخیر افتادن باز شدن بارهای فرودگاه تا ساعت 10 صبح می باشد.