عکس معناداری که در اینستاگرام روحانی منتشر شد

03 خرداد 1397

به نقل از حسن روحانی :

میگویند در ورزشگاههای فوتبال حرف های زشتی زده می شود و صحیح نیست که زنان در آنجا حضور داشته باشند. آیا اگر از مردهای ما در ورزشگاهها چیزی بگویند که زیبا نباشد.باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند.