عملیات پرواز در Niki به حالت تعلیق درآمده است و مسافران را به حال خود رها کرده است

فرداد پرواز

26آذر 1396


عملیات پرواز در حامل اتریشی نیکی، به حالت تعلیق درآمده است و هزاران مسافر را ترک کرده است.مسافران که پرواز خود را از طریق اپراتور تور رزرو کردند، باید آنها را به طور مستقیم با آنها تماس بگیرند، حمل کننده گفت: همانطور که آنها مسئول دریافت آنها به خانه هستند.نیکی پیش از این برای حفاظت از ورشکستگی اقدام کرده است، و نزدیک به دو ده هواپیمای خود را به زمین انداخته است.این پروازهای را برای اوقات فراغت در جنوب اروپا و شمال آفریقا ارائه داد.نیکی به مسافر توصیه کرد که مستقیم پرواز خود را رزرو کند که چندین شرکت هواپیمایی پرواز خود را از خارج از کشور به آلمان، اتریش و سوئیس انجام داده اند.


http://www.breakingtravelnews.com